Hotline: 0869.572.896
0869.572.896

Sắp xếp theo:Danh sách Đế rung thẳng có đối trọng

Tên sản phẩm Thông tin
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L1000PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 208 (W)
Tải trọng tối đa: 18 (Kg)
Chiều dài linear Max: 1250 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L800PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 208 (W)
Tải trọng tối đa: 15 (Kg)
Chiều dài linear Max: 1000 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L600PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 104 (W)
Tải trọng tối đa: 12 (Kg)
Chiều dài linear Max: 900 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L140P Điện áp: 220 (V)
Công suất: 50 (W)
Tải trọng tối đa: 3 (Kg)
Chiều dài linear Max: 500 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L450PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 80 (W)
Tải trọng tối đa: 5 (Kg)
Chiều dài linear Max: 700 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L190P Điện áp: 220 (V)
Công suất: 80 (W)
Tải trọng tối đa: 6 (Kg)
Chiều dài linear Max: 700 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L230P Điện áp: 220 (V)
Công suất: 104 (W)
Tải trọng tối đa: 18 (Kg)
Chiều dài linear Max: 800 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L150PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 104 (W)
Tải trọng tối đa: 3 (Kg)
Chiều dài linear Max: 500 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L200PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 104 (W)
Tải trọng tối đa: 6 (Kg)
Chiều dài linear Max: 650 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L300PL Điện áp: 220 (V)
Công suất: 50 (W)
Tải trọng tối đa: 4 (Kg)
Chiều dài linear Max: 500 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung thẳng có đối trọng - FTP-L200P Điện áp: 220 (V)
Công suất: 80 (W)
Tải trọng tối đa: 6 (Kg)
Chiều dài linear Max: 700 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt