Hotline: 0869.572.896
0869.572.896

Sắp xếp theo:Danh sách Đế rung FTP-DN

Tên sản phẩm Thông tin
Đế rung FTP-DN160 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 104 (W)
Tải trọng tối đa: 4 (Kg)
Đường kính phễu Max: 220 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN200 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 268 (W)
Tải trọng tối đa: 8 (Kg)
Đường kính phễu Max: 320 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN250 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 305 (W)
Tải trọng tối đa: 8 (Kg)
Đường kính phễu Max: 370 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN300 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 305 (W)
Tải trọng tối đa: 45 (Kg)
Đường kính phễu Max: 490 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN350 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 810 (W)
Tải trọng tối đa: 15 (Kg)
Đường kính phễu Max: 630 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN400 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 850 (W)
Tải trọng tối đa: 17 (Kg)
Đường kính phễu Max: 700 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN450 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 1,200 (W)
Tải trọng tối đa: 50 (Kg)
Đường kính phễu Max: 800 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt
Đế rung FTP-DN500 Điện áp: 220 (V)
Công suất: 1,200 (W)
Tải trọng tối đa: 60 (Kg)
Đường kính phễu Max: 800 (mm)
Tiêu chuẩn Nhật - Cam kết giá tốt